พรมขนสัตว์ No.105


รหัสคลัง : 51992501/2-9
ชื่อ : black AND white
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 236 x 172 cms.
หมายเหตุ : มีรูขนาดเล็ก
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.106


รหัสคลัง : 51992501/2-9
ชื่อ : black AND white
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 208 x 168 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.107


รหัสคลัง : 51992501/2-9
ชื่อ : black AND white
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 221 x 172 cms.
หมายเหตุ : มีรอยเย็บ
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.109


รหัสคลัง : 51992501/2-9
ชื่อ : black AND white
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 262 x 189 cms.
หมายเหตุ : มีรอยเย็บ
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.111


รหัสคลัง : 51992501/2-9
ชื่อ : black AND white
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 253 x 186 cms.
หมายเหตุ : มีรอยเย็บ
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.113


รหัสคลัง : 51992501/2-9
ชื่อ : black AND white
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 225 x 182 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.115


รหัสคลัง : 51992501/2-9
ชื่อ : black AND white
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 230 x 179 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.117


รหัสคลัง : 51992501/2-9
ชื่อ : black AND white
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 252 x 189 cms.
หมายเหตุ : มีรอยเย็บแต่ขนบัง
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.121


รหัสคลัง : 51992501/2-9
ชื่อ : black AND white
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : B
ขนาด(H x W) : 221 x 170 cms.
หมายเหตุ : มีรอยเย็บเด่นชัด 3 จุด
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.124


รหัสคลัง : 51992501/2-9
ชื่อ : black AND white
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : B
ขนาด(H x W) : 234 x 171 cms.
หมายเหตุ : มีรอยเย็บเด่นชัด 2 จุด
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.127


รหัสคลัง : 51992502/12-10
ชื่อ : BROWN AND WHITE
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 227 x 164 cms.
หมายเหตุ : มีรอยเย็บเห็นไม่ชัดมาก
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.129


รหัสคลัง : 51992502/12-10
ชื่อ : BROWN AND WHITE
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 197 x 163 cms.
หมายเหตุ : มีรอยเย็บแต่ขนบัง
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.131


รหัสคลัง : 51992502/12-10
ชื่อ : BROWN AND WHITE
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 240 x 186 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.134


รหัสคลัง : 51992502/12-10
ชื่อ : BROWN AND WHITE
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 220 x 180 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.139


รหัสคลัง : 51992502/12-10
ชื่อ : BROWN AND WHITE
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 214 x 183 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.141


รหัสคลัง : 51992502/12-10
ชื่อ : BROWN AND WHITE
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : B
ขนาด(H x W) : 220 x 168 cms.
หมายเหตุ : มีรอยเย็บขนาดเล็ก เห็น
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.144


รหัสคลัง : 51992502/12-10
ชื่อ : BROWN AND WHITE
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 221 x 169 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.147


รหัสคลัง : 51992512/21
ชื่อ : EXOTIC WHITE BELLY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 228 x 176 cms.
หมายเหตุ : มีรอยปั้มแต่ขนบัง
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.150


รหัสคลัง : 51992512/21
ชื่อ : EXOTIC WHITE BELLY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 239 x 184 cms.
หมายเหตุ : มีรอยปั้มแต่ขนบังแบบมองไม่เห็น
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.154


รหัสคลัง : 51992512/21
ชื่อ : EXOTIC WHITE BELLY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 231 x 182 cms.
หมายเหตุ : มีรอยเย็บแต่ขนบัง
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.157


รหัสคลัง : 51992512/21
ชื่อ : EXOTIC WHITE BELLY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 217 x 160 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.159


รหัสคลัง : 51992512/21
ชื่อ : EXOTIC WHITE BELLY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 231 x 188 cms.
หมายเหตุ : ตำหนิธรรมชาติ
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.162


รหัสคลัง : 51992512/21
ชื่อ : EXOTIC WHITE BELLY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 245 x 170 cms.
หมายเหตุ : มีรอยเย็บขนทับ
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.163


รหัสคลัง : 51992512/21
ชื่อ : EXOTIC WHITE BELLY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 241 x 176 cms.
หมายเหตุ : มีรอยเย็บขนทับ - ปั้มแต่ขนบังมองไม่เห็น
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.168


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 236 x 172 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.169


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 216 x 163 cms.
หมายเหตุ : ตำหนิธรรมชาติ
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.170


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 227 x 164 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.171


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 244 x 176 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.172


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 206 x 176 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.173


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 231 x 150 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.176


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 221 x 178 cms.
หมายเหตุ : มีรอยเย็บเห็นไม่ชัดมาก
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.177


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 235 x 176 cms.
หมายเหตุ : มีรูขาดเล็กๆนิดหน่อย
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.178


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 239 x 176 cms.
หมายเหตุ : มีรอยเย็บแต่ขนบัง
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.180


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 224 x 165 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.181


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 217 x 167 cms.
หมายเหตุ : มีรอยเย็บแต่ขนบัง
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.182


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 223 x 177 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.183


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : C
ขนาด(H x W) : 205 x 170 cms.
หมายเหตุ : มีตำหนิปั้มเห็น
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.184


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 235 x 181 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.185


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 205 x 161 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.187


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : B
ขนาด(H x W) : 235 x 184 cms.
หมายเหตุ : มีตำหนิเย็บแบบเห็น
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.188


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 211 x 164 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.189


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 218 x 178 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.190


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : B
ขนาด(H x W) : 214 x 188 cms.
หมายเหตุ : มีตำหนิเย็บแบบเห็น
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.192


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 209 x 155 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.193


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 229 x 174 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.194


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 210 x 169 cms.
หมายเหตุ : มีรอยเย็บแต่ขนบัง
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.205


รหัสคลัง :
ชื่อ : Black
ลักษณะ : Black Hair
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 259 x 193 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.108


รหัสคลัง : 51992501/2-9
ชื่อ : black AND white
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 262 x 206 cms.
หมายเหตุ : -Sale BY Sakchai
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.110


รหัสคลัง : 51992501/2-9
ชื่อ : black AND white
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 251 x 199 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.112


รหัสคลัง : 51992501/2-9
ชื่อ : black AND white
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 256 x 176 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.114


รหัสคลัง : 51992501/2-9
ชื่อ : black AND white
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 209 x 168 cms.
หมายเหตุ : By NC
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.116


รหัสคลัง : 51992501/2-9
ชื่อ : black AND white
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 232 x 170 cms.
หมายเหตุ : มีรอยเย็บแต่ขนบัง Sale By : Mham
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.118


รหัสคลัง : 51992501/2-9
ชื่อ : black AND white
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 236 x 178 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.119


รหัสคลัง : 51992501/2-9
ชื่อ : black AND white
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : B
ขนาด(H x W) : 236 x 192 cms.
หมายเหตุ : มีรอยเย็บเด่นชัด
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.120


รหัสคลัง : 51992501/2-9
ชื่อ : black AND white
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 238 x 197 cms.
หมายเหตุ : มีรอยเย็บขนบัง
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.122


รหัสคลัง : 51992501/2-9
ชื่อ : black AND white
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 231 x 177 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.123


รหัสคลัง : 51992501/2-9
ชื่อ : black AND white
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 229 x 186 cms.
หมายเหตุ : มีรอยเย็บขนบัง
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.125


รหัสคลัง : 51992502/12-10
ชื่อ : BROWN AND WHITE
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 224 x 171 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.126


รหัสคลัง : 51992502/12-10
ชื่อ : BROWN AND WHITE
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : C
ขนาด(H x W) : 223 x 179 cms.
หมายเหตุ : มีรอยปั้มเด่นชัด
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.128


รหัสคลัง : 51992502/12-10
ชื่อ : BROWN AND WHITE
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 232 x 181 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.130


รหัสคลัง : 51992502/12-10
ชื่อ : BROWN AND WHITE
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 228 x 172 cms.
หมายเหตุ : มีรอยเย็บแต่ขนบัง
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.132


รหัสคลัง : 51992502/12-10
ชื่อ : BROWN AND WHITE
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 232 x 156 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.133


รหัสคลัง : 51992502/12-10
ชื่อ : BROWN AND WHITE
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 210 x 179 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.135


รหัสคลัง : 51992502/12-10
ชื่อ : BROWN AND WHITE
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 214 x 184 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.136


รหัสคลัง : 51992502/12-10
ชื่อ : BROWN AND WHITE
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 218 x 163 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.137


รหัสคลัง : 51992502/12-10
ชื่อ : BROWN AND WHITE
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 236 x 180 cms.
หมายเหตุ : มีรอยปะหนังแต่เนียน
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.138


รหัสคลัง : 51992502/12-10
ชื่อ : BROWN AND WHITE
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 230 x 184 cms.
หมายเหตุ : มีรอยเย็บไม่ชัดมาก
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.140


รหัสคลัง : 51992502/12-10
ชื่อ : BROWN AND WHITE
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 218 x 176 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.142


รหัสคลัง : 51992502/12-10
ชื่อ : BROWN AND WHITE
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 214 x 179 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.143


รหัสคลัง : 51992502/12-10
ชื่อ : BROWN AND WHITE
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 215 x 172 cms.
หมายเหตุ : มีรอยปั้มแต่อยู่บริเวณขอบ ขนบังไม่มิดชิดมาก
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.145


รหัสคลัง : 51992512/21
ชื่อ : EXOTIC WHITE BELLY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 235 x 191 cms.
หมายเหตุ : มีรอยเย็บแต่ขนบัง
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.146


รหัสคลัง : 51992512/21
ชื่อ : EXOTIC WHITE BELLY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 233 x 185 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.148


รหัสคลัง : 51992512/21
ชื่อ : EXOTIC WHITE BELLY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 221 x 181 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.149


รหัสคลัง : 51992512/21
ชื่อ : EXOTIC WHITE BELLY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 211 x 179 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.151


รหัสคลัง : 51992512/21
ชื่อ : EXOTIC WHITE BELLY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : C
ขนาด(H x W) : 259 x 193 cms.
หมายเหตุ : มีรอยปั้มเห็นเด่นชัดมาก
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.152


รหัสคลัง : 51992512/21
ชื่อ : EXOTIC WHITE BELLY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 232 x 184 cms.
หมายเหตุ : มีลักษณะเหมือนโดนมีดเฉือดนิดๆ ขนาดประมาณ 3 cm
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.153


รหัสคลัง : 51992512/21
ชื่อ : EXOTIC WHITE BELLY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 250 x 189 cms.
หมายเหตุ : มีรอยปั้มแต่ขนบัง
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.155


รหัสคลัง : 51992512/21
ชื่อ : EXOTIC WHITE BELLY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 240 x 182 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.156


รหัสคลัง : 51992512/21
ชื่อ : EXOTIC WHITE BELLY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 233 x 179 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.158


รหัสคลัง : 51992512/21
ชื่อ : EXOTIC WHITE BELLY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 243 x 180 cms.
หมายเหตุ : มีรอยปั้มแต่ขนบังแบบมองไม่เห็น
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.160


รหัสคลัง : 51992512/21
ชื่อ : EXOTIC WHITE BELLY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 236 x 189 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.161


รหัสคลัง : 51992512/21
ชื่อ : EXOTIC WHITE BELLY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 233 x 191 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.164


รหัสคลัง : 51992512/21
ชื่อ : EXOTIC WHITE BELLY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 246 x 177 cms.
หมายเหตุ : มีรอยเย็บแต่ขนบัง
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.165


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : B
ขนาด(H x W) : 229 x 170 cms.
หมายเหตุ : มีตำหนิปะหนัง
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.166


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : B
ขนาด(H x W) : 207 x 164 cms.
หมายเหตุ : มีตำหนิเย็บแบบเห็น
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.167


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : B
ขนาด(H x W) : 223 x 164 cms.
หมายเหตุ : ตัวนี้มีด่างขนหายเป็นช่วง ๆ ขนไม่เต็ม
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.174


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : B
ขนาด(H x W) : 224 x 172 cms.
หมายเหตุ : มีตำหนิเย็บแบบเห็น
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.175


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : C
ขนาด(H x W) : 215 x 180 cms.
หมายเหตุ : มีตำหนิปั้ม+เย็บ เห็นชัดเจน
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.179


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 217 x 169 cms.
หมายเหตุ : มีรอยปั้มแต่ขนบัง
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.186


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : B
ขนาด(H x W) : 213 x 171 cms.
หมายเหตุ : มีตำหนิเย็บแบบเห็น
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.191


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : C
ขนาด(H x W) : 234 x 168 cms.
หมายเหตุ : มีตำหนิปั้ม+เย็บ เห็นชัดเจน
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.195


รหัสคลัง : 51992501/12-10
ชื่อ : BLACK AND WHITE
ลักษณะ : ZEBRA
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 228 x 175 cms.
หมายเหตุ : มีรอยเย็บบริเวณสีดำถ้าสังเกตุก็จะเห็นปกติ
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.196


รหัสคลัง : 51992501/12-10
ชื่อ : BLACK AND WHITE
ลักษณะ : ZEBRA
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 229 x 192 cms.
หมายเหตุ : มีการปะหนัง
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.197


รหัสคลัง : 51992501/12-10
ชื่อ : BLACK AND WHITE
ลักษณะ : ZEBRA
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 238 x 169 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.198


รหัสคลัง : 51992501/12-10
ชื่อ : BLACK AND WHITE
ลักษณะ : ZEBRA
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 243 x 170 cms.
หมายเหตุ : มีปะหนัง
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.199


รหัสคลัง : 51992501/12-10
ชื่อ : BLACK AND WHITE
ลักษณะ : ZEBRA
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 237 x 150 cms.
หมายเหตุ : ขายแล้ว - พี่แหม่ม
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.200


รหัสคลัง : 51992501/12-10
ชื่อ : BLACK AND WHITE
ลักษณะ : ZEBRA
คุณภาพ : B
ขนาด(H x W) : 230 x 176 cms.
หมายเหตุ : มีการปะหนังเห็น
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.201


รหัสคลัง : 51992501/12-10
ชื่อ : BLACK AND WHITE
ลักษณะ : ZEBRA
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 225 x 156 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.202


รหัสคลัง : 51992501/12-10
ชื่อ : BLACK AND WHITE
ลักษณะ : ZEBRA
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 213 x 163 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.203


รหัสคลัง : 51992501/12-10
ชื่อ : BLACK AND WHITE
ลักษณะ : ZEBRA
คุณภาพ : B
ขนาด(H x W) : 238 x 183 cms.
หมายเหตุ : Sold Out By Natcha
สถานะสินค้า : สินค้าหมด

พรมขนสัตว์ No.204


รหัสคลัง : 51992501/12-10
ชื่อ : BLACK AND WHITE
ลักษณะ : ZEBRA
คุณภาพ : B
ขนาด(H x W) : 217 x 164 cms.
หมายเหตุ : มีรอยเย็บเห็น
สถานะสินค้า : สินค้าหมด