พรมขนสัตว์ No.3


รหัสคลัง : 51992502/12-5
ชื่อ : white and brown
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 205 x 202 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.5


รหัสคลัง : 51992502/12-5
ชื่อ : white and brown
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 262 x 231 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.6


รหัสคลัง : 51992502/12-5
ชื่อ : white and brown
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 228 x 187 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.8


รหัสคลัง : 51992501/12-1
ชื่อ : black and white
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 249 x 179 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.9


รหัสคลัง : 51992501/12-1
ชื่อ : black and white
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 252 x 215 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.10


รหัสคลัง : 51992501/12-1
ชื่อ : black and white
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : B
ขนาด(H x W) : 238 x 205 cms.
หมายเหตุ : เย็บ
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.26


รหัสคลัง : 51992500/2
ชื่อ : white and brown
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 215 x 213 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.31


รหัสคลัง : 51992501/12-8
ชื่อ : black and white
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 239 x 224 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.32


รหัสคลัง : 51992501/12-8
ชื่อ : black and white
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : B
ขนาด(H x W) : 240 x 215 cms.
หมายเหตุ : เย็บ 2 จุด
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.33


รหัสคลัง : 51992501/12-8
ชื่อ : black and white
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 230 x 210 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.34


รหัสคลัง : 51992501/12-8
ชื่อ : black and white
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 235 x 226 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.35


รหัสคลัง : 51992501/12-8
ชื่อ : black and white
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 214 x 204 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.36


รหัสคลัง : 51992501/12-8
ชื่อ : black and white
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 232 x 211 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.38


รหัสคลัง : 51992501/12-8
ชื่อ : black and white
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : B
ขนาด(H x W) : 229 x 182 cms.
หมายเหตุ : เย็บ
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.39


รหัสคลัง : 51992501/12-8
ชื่อ : black and white
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 238 x 210 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.42


รหัสคลัง : 51992500/7
ชื่อ : black and white
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 218 x 207 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.43


รหัสคลัง : 51992500/7
ชื่อ : white and brown
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 215 x 193 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.44


รหัสคลัง : 51992500/7
ชื่อ : solid black
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 218 x 207 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.45


รหัสคลัง : 51992500/7
ชื่อ : tri color
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 219 x 192 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.49


รหัสคลัง : 51992500/8
ชื่อ : tri color
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 220 x 206 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.52


รหัสคลัง : 51992500/8
ชื่อ : white and brown
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : B
ขนาด(H x W) : 234 x 201 cms.
หมายเหตุ : เย็บหลายจุด
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.56


รหัสคลัง : 51992500/8
ชื่อ : white and brown
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : B
ขนาด(H x W) : 204 x 195 cms.
หมายเหตุ : เย็บ 4 จุด
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.59


รหัสคลัง : 51992500/8
ชื่อ : white and brown
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 211 x 202 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.60


รหัสคลัง : 51992500/8
ชื่อ : white and brown
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 246 x 220 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.65


รหัสคลัง : 51992502/12-9
ชื่อ : white and brown
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : B
ขนาด(H x W) : 194 x 175 cms.
หมายเหตุ : เย็บ
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.67


รหัสคลัง : 51992502/12-9
ชื่อ : white and brown
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : B
ขนาด(H x W) : 203 x 198 cms.
หมายเหตุ : ขาด
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.69


รหัสคลัง : 51992502/12-9
ชื่อ : white and brown
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : B
ขนาด(H x W) : 223 x 205 cms.
หมายเหตุ : ปั้ม 3 เย็บ 4
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.70


รหัสคลัง : 51992502/12-9
ชื่อ : white and brown
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : B
ขนาด(H x W) : 206 x 188 cms.
หมายเหตุ : ปั้ม 2 จุด
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.73


รหัสคลัง : 51992502/12-9
ชื่อ : white and brown
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : B
ขนาด(H x W) : 199 x 230 cms.
หมายเหตุ : เย็บ
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.74


รหัสคลัง : 51992500/9
ชื่อ : white and brown
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 207 x 183 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.75


รหัสคลัง : 51992500/9
ชื่อ : white and brown
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 218 x 213 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.77


รหัสคลัง : 51992500/10
ชื่อ : white and brown
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : B
ขนาด(H x W) : 263 x 225 cms.
หมายเหตุ : เย็บ
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.78


รหัสคลัง : 51992500/10
ชื่อ : white and brown
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 214 x 200 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.79


รหัสคลัง : 51992500/10
ชื่อ : white and brown
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : B
ขนาด(H x W) : 214 x 180 cms.
หมายเหตุ : เย็บ 4
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.81


รหัสคลัง : 51992500/10
ชื่อ : white and brown
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : B
ขนาด(H x W) : 217 x 195 cms.
หมายเหตุ : ปั้ม 2 จุด
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.83


รหัสคลัง : 51992500/10
ชื่อ : white and brown
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 216 x 190 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.87


รหัสคลัง : 51992500/10
ชื่อ : white and brown
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : B
ขนาด(H x W) : 227 x 220 cms.
หมายเหตุ : ปั้ม 6 เย็บเยอะ
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.88


รหัสคลัง : 51992500/10
ชื่อ : black and white
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : B
ขนาด(H x W) : 233 x 230 cms.
หมายเหตุ : ปะ 2 จุด
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.89


รหัสคลัง : 51992500/10
ชื่อ : white and brown
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : B
ขนาด(H x W) : 245 x 199 cms.
หมายเหตุ : เย็บ 3 จุด
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.90


รหัสคลัง : 51992500/10
ชื่อ : white and brown
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 228 x 239 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.93


รหัสคลัง : 51992500/10
ชื่อ : white and brown
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : B
ขนาด(H x W) : 229 x 214 cms.
หมายเหตุ : ปั้ม 3 จุด
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.94


รหัสคลัง : 51992500/10
ชื่อ : white and brown
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : B
ขนาด(H x W) : 201 x 196 cms.
หมายเหตุ : ปั้ม
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.97


รหัสคลัง : 51992500/10
ชื่อ : white and brown
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 229 x 209 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.98


รหัสคลัง : 51992500/10
ชื่อ : white and brown
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 237 x 239 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.99


รหัสคลัง : 51992500/10
ชื่อ : white and brown
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : B
ขนาด(H x W) : 201 x 182 cms.
หมายเหตุ : ปั้ม 1 เย็บ 1
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.100


รหัสคลัง : 51992500/10
ชื่อ : white and brown
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : B
ขนาด(H x W) : 224 x 201 cms.
หมายเหตุ : ปะ 1 จุดเย็บเยอะมาก
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.105


รหัสคลัง : 51992501/2-9
ชื่อ : black AND white
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 172 x 236 cms.
หมายเหตุ : มีรูขนาดเล็ก
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.109


รหัสคลัง : 51992501/2-9
ชื่อ : black AND white
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 189 x 262 cms.
หมายเหตุ : มีรอยเย็บ
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.113


รหัสคลัง : 51992501/2-9
ชื่อ : black AND white
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 182 x 225 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.124


รหัสคลัง : 51992501/2-9
ชื่อ : black AND white
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : B
ขนาด(H x W) : 171 x 234 cms.
หมายเหตุ : มีรอยเย็บเด่นชัด 2 จุด
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.127


รหัสคลัง : 51992502/12-10
ชื่อ : BROWN AND WHITE
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 164 x 227 cms.
หมายเหตุ : มีรอยเย็บเห็นไม่ชัดมาก
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.129


รหัสคลัง : 51992502/12-10
ชื่อ : BROWN AND WHITE
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 163 x 197 cms.
หมายเหตุ : มีรอยเย็บแต่ขนบัง
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.141


รหัสคลัง : 51992502/12-10
ชื่อ : BROWN AND WHITE
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : B
ขนาด(H x W) : 168 x 220 cms.
หมายเหตุ : มีรอยเย็บขนาดเล็ก เห็น
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.144


รหัสคลัง : 51992502/12-10
ชื่อ : BROWN AND WHITE
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 169 x 221 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.147


รหัสคลัง : 51992512/21
ชื่อ : EXOTIC WHITE BELLY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 176 x 228 cms.
หมายเหตุ : มีรอยปั้มแต่ขนบัง
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.150


รหัสคลัง : 51992512/21
ชื่อ : EXOTIC WHITE BELLY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 184 x 239 cms.
หมายเหตุ : มีรอยปั้มแต่ขนบังแบบมองไม่เห็น
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.162


รหัสคลัง : 51992512/21
ชื่อ : EXOTIC WHITE BELLY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 170 x 245 cms.
หมายเหตุ : มีรอยเย็บขนทับ
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.163


รหัสคลัง : 51992512/21
ชื่อ : EXOTIC WHITE BELLY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 176 x 241 cms.
หมายเหตุ : มีรอยเย็บขนทับ - ปั้มแต่ขนบังมองไม่เห็น
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.164


รหัสคลัง : 51992512/21
ชื่อ : EXOTIC WHITE BELLY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 177 x 246 cms.
หมายเหตุ : มีรอยเย็บแต่ขนบัง
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.166


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : B
ขนาด(H x W) : 164 x 207 cms.
หมายเหตุ : มีตำหนิเย็บแบบเห็น
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.169


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 163 x 216 cms.
หมายเหตุ : ตำหนิธรรมชาติ
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.170


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 164 x 227 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.171


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 176 x 244 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.176


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 178 x 221 cms.
หมายเหตุ : มีรอยเย็บเห็นไม่ชัดมาก
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.177


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 176 x 235 cms.
หมายเหตุ : มีรูขาดเล็กๆนิดหน่อย
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.178


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 176 x 239 cms.
หมายเหตุ : มีรอยเย็บแต่ขนบัง
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.180


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 165 x 224 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.181


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 167 x 217 cms.
หมายเหตุ : มีรอยเย็บแต่ขนบัง
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.182


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 177 x 223 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.183


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : C
ขนาด(H x W) : 170 x 205 cms.
หมายเหตุ : มีตำหนิปั้มเห็น
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.184


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 181 x 235 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.185


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 161 x 205 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.186


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : B
ขนาด(H x W) : 171 x 213 cms.
หมายเหตุ : มีตำหนิเย็บแบบเห็น
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.187


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : B
ขนาด(H x W) : 184 x 235 cms.
หมายเหตุ : มีตำหนิเย็บแบบเห็น
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.188


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 164 x 211 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.189


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 178 x 218 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.190


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : B
ขนาด(H x W) : 188 x 214 cms.
หมายเหตุ : มีตำหนิเย็บแบบเห็น
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.192


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 155 x 209 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.193


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 174 x 229 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.194


รหัสคลัง : 51992508/1
ชื่อ : NAT URAL GREY
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 169 x 210 cms.
หมายเหตุ : มีรอยเย็บแต่ขนบัง
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.206


รหัสคลัง : 51992501/12-11
ชื่อ : BLACK AND WHITE
ลักษณะ : ZEBRA
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 247 x 212 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.207


รหัสคลัง : 51992501/12-11
ชื่อ : BLACK AND WHITE
ลักษณะ : ZEBRA
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 241 x 220 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.208


รหัสคลัง : 51992501/12-11
ชื่อ : BLACK AND WHITE
ลักษณะ : ZEBRA
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 184 x 213 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.209


รหัสคลัง : 51992501/12-11
ชื่อ : BLACK AND WHITE
ลักษณะ : ZEBRA
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 250 x 215 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.212


รหัสคลัง : 51992501/12-11
ชื่อ : BLACK AND WHITE
ลักษณะ : ZEBRA
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 223 x 177 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.213


รหัสคลัง : 51992501/12-11
ชื่อ : BLACK AND WHITE
ลักษณะ : ZEBRA
คุณภาพ : B
ขนาด(H x W) : 246 x 220 cms.
หมายเหตุ : เย็บ 2 จุด
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.214


รหัสคลัง : 51992501/12-11
ชื่อ : BLACK AND WHITE
ลักษณะ : ZEBRA
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 245 x 194 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.215


รหัสคลัง : 51992501/12-11
ชื่อ : BLACK AND WHITE
ลักษณะ : ZEBRA
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 249 x 208 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.444


รหัสคลัง : 51992502
ชื่อ : solid brown
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 222 x 215 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.453


รหัสคลัง : 51992501
ชื่อ : solid black
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 243 x 213 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.456


รหัสคลัง : 51992501
ชื่อ : solid black
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 237 x 195 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.464


รหัสคลัง : 51992502
ชื่อ : solid brown
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : B
ขนาด(H x W) : 290 x 238 cms.
หมายเหตุ : เย็บ 1
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.465


รหัสคลัง : 51992502
ชื่อ : solid brown
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 262 x 215 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก

พรมขนสัตว์ No.466


รหัสคลัง : 51992502
ชื่อ : solid brown
ลักษณะ : HIDES
คุณภาพ : A
ขนาด(H x W) : 256 x 224 cms.
หมายเหตุ :
สถานะสินค้า : มีสินค้าในสต๊อก