ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

(กรุณาอ่านทุกข้อความ)


1. ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อใช้สำหรับการติดต่อ ซื้อ - ขาย กับ บริษัท เลเธอร์มายน์ จำกัด

2. ข้อมูลการสอบถามผ่านทาง "Live Chat" จะถูกเก็บเพื่อปรับปรุงการให้บริการ

3. ในปัจจุบันพวกเรายังไม่มีการรับคำสั่งซื้อผ่านทางหน้าเว็บไซต์หรือที่ใด ๆ ที่เป็นการ ซื้อ-ขาย บนเว็บไซต์ขายของออนไลน์ (และเราอาจจะทบทวนการเปิดให้บริการขายสินค้าออนไลน์ในอนาคต)

4. เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ใด ๆ หากเกิดกรณีที่ท่านสั่งซื้อและไม่ได้รับสินค้าหรือกดสั่งซื้อผ่านทางหน้าเว็บไซต์ใด ๆ

5. การรับสินค้าหรือการนัดวันรับสินค้าอาจมีการแปรเปลี่ยนตาม ออเดอร์ที่คุณได้สั่งเข้ามาและใช้เวลาในการผลิต

6. หากคุณต้องการที่จะสั่งซื้อกรุณาติดต่อผ่านทางอัเมล sales@leathermine.com หรือโทรศัพท์ (0)2-432-4888