สถานที่ตั้ง

Leather Mine Co.Ltd
Leather Mine Co.Ltd
Leather Mine
11 Moo.6,
Bangkhunkong, Bangkruai,
Nonthaburi, 11130
Thailand
เบอร์โทรศัพท์
66 (0) 2-432-4888

แฟกซ์
66 (0) 2-432-4777
เวลาเปิด
09.00 AM - 06.00 PM (UTC + 07.00)
(Appointment only)

อีเมล
sales@leathermine.com
แบบฟอร์มติดต่อ